چهارشنبه 26 دي 1397 - 10 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 16
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 82544
تاریخ انتشار : 4 مرداد 1390 0:0
تعداد بازدید : 2792

مدیر گروه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

 

   اسكندر زند

  دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

  تخصص جنبي: فیزیولوژی علف کش ها و مقاومت به علف کش ها 

محل کار: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش کوچه دهم، پلاک 50

  تلفن:                     88717844-88716031 - 021

 دورنگار:

 پست الکترونیک:        eszand@yahoo.com      zand@ppdri.ac.ir

سوابق تحصیلی

رتبه های علمی

تألیف، گردآوری و یا ترجمۀ کتاب

سوابق آموزشی       

سوابق اجرایی              

                                                                            

سوابق تحصیلی 

كارداني امور زراعي، دانشگاه زنجان، 1367-1364

كارشناسي زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان، 1370-1368

كارشناسي ارشد زراعت، دانشگاه فردوسي مشهد، 1374-1372 

دكتري، دانشگاه فردوسي مشهد، 1379-1375

 

رتبه‌های علمی                        

1. دانشجوي نمونه كشور درسال 1378 و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهور و وزير محترم علوم، تحقيقات و فن‌آوري.

2. برگزيده شدن پايان نامه دكتري به عنوان رتبه دوم در جشنواره علمي پژوهشي فردوسي

3. پوستر برگزيده در اولين همايش علوم علف هاي هرز ايران با عنوان" پي جويي مقاومت به علف‌كش‌ها در علف‌هاي‌هرز مزارع برخي استانهاي كشور"

4. پژوهشگر برتر وزارت جهاد كشاورزي در سال 1386

5. اخذ رتبه سوم طرح‌هاي كاربردي در بيست و يكمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي

6. اخذ گواهينامه پژوهشگر برتر از سازمان بين‌المللي اكو

7. برنده جايزه كتاب برتر سازمان تحقيقات، آموزش و تحقيقات كشاورزي (كتاب بيولوژي و مديريت علف هاي هرز).

8. برنده جايزه كتاب برتر ازجشنواره علمي پژوهشي فردوسي در سال 1389 (كتاب  فيزيولوژي گياهي 1 و2). 

 

 

تألیف، گردآوری و یا ترجمۀ کتاب

1. کوچكي، ع و ا. زند. كشاورزي از ديدگاه اكولوژي. 1375. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 228 صفحه.

2. باقري، ع. ا.، ع. كوچكي و ا. زند. 1376. اصلاح گياهان زراعي در كشاورزي پايدار. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 160 صفحه.

3. رحيميان مشهدي، ح.، ع. كوچكي و ا. زند. 1377. تكامل، سازگاري و عملكرد گياهان زراعي. انتشارات نشر آموزش كشاورزي ( وزارت جهاد كشاورزي). 495 صفحه.

4. كوچكي، ع.، ح. ر. شريفي و ا. زند. 1378. پيامدهاي اكولوژيكي تغيير اقليم. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 235 صفحه.

5. كافي، م.، لاهوتي، م.، ا. زند.، ح. ر. شريفي و م . گلداني. 1379. فيزيولوژي گياهي (جلد اول). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 456 صفحه.

6. كافي، م.،  ا. زند.، ب. كامكار.، ح. ر. شريفي و م . گلداني. 1379. فيزيولوژي گياهي (جلد دوم). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 379 صفحه.

7. رحيميان مشهدي، ح.، ع. كوچكي و ا. زند. 1379. فتوسنتز و توليد در شرايط متغير محيط (جلد اول). انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران. 349 صفحه.

8. رحيميان مشهدي، ح. ع. كوچكي و ا. زند. 1379. فتوسنتز و توليد در شرايط متغيير محيط (جلد دوم ). انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران. 430 صفحه.

9. كافي، محمد.، ا. زند.، ح. شريفي و م. س. نبوي. 1380. راهنماي كار با دستگاه اندازه گيري فتوسنتز. دانشگاه فردوسي مشهد. 122 صفحه.

10. باقري ع . ا.، و ا.زند.، و م. پارسا. 1377. حبوبات، رهيافتها و تنگناها (تأليف). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 94 صفحه.

11. باغستاني، م. ع وا. زند. 1380. استريگا (گونه هاي مهم، بيولوژي وانتشار، تاليف). نشر آموزش كشاورزي (وزارت جهاد كشاورزي). 26 صفحه.

12. زند، ا و م. ع. باغستاني.1381. مقاومت به علف كشها درعلف هاي هرز (گردآوري). جهاد دانشگاهي مشهد. 176 صفحه.

13. زند، ا و ح. صارمي. 1381.علف كش ها چگونه كار مي كنند، با تاكيد بر علف كش‌هاي ثبت شده در ايران (ترجمه و تاليف). دانشگاه زنجان. 144 صفحه.

14. زند،ا.، م.‌ ع. باغستاني.و پ. شيمي. 1381. تحليل بر مديريت علف‌هاي‌هرز و علف‌كش‌هاي گندم. چاپ شده در كتاب. گندم از بذر تا قرص نان. دبرخانه اولين گنگره بين‌المللي گندم. 419-450.

15.  زند،ا.، م.‌ ع. باغستاني.، پ. شيمي و ا. فقيه.1382 . تحليلي برمديريت سموم علف كش در ايران (تاليف). نشر آموزش كشاورزي. 41 صفحه

16. صارمي، ح و ا. زند. 1382. قارچها و كنترل بيولوژيك (آفات، بيمارگرها و علف‌هاي هرز). (تاليف). دانشگاه زنجان. 140 صفحه.

17. زند، ا.، ح. رحيميان مشهدي.، ع. ر. كوچكي.، ج. خلقاني.، س. ك. موسوي، و م. ك. رمضاني. 1383. اكولوژي علف‌هاي هرز. (ترجمه). جهاد دانشگاهي مشهد. 558 صفحه.

18. باغستاني، م. ع.، ح. نجفي و ا. زند. 1383. بيولوژي و مديريت علف‌هرز خردل وحشي. انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات وبيماريهاي گياهي. 71 صفحه.

19. موسوي، س. ك.، ا. زند، و ح. صارمي. 1384. علف‌كش‌ها، كاركرد فيزيولوژيك و كاربرد. انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات وبيماريهاي گياهي و انتشارات دانشگاه زنجان. 286 صفحه.

20. كوچكي، ع. ر.، ا. زند.، م. بنايان اول.، پ. رضواني مقدم.، ع. م. مهدوي دامغاني.، م. جامي الاحمدي، و س.ر. وصال. 1384. اكوفيزيولوژي گياهي (جلد اول). انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. 445 صفحه.

21. كوچكي، ع. ر.، ا. زند.، م. بنايان اول.، پ. رضواني مقدم.، ع. م. مهدوي دامغاني.، م. جامي الاحمدي، و س.ر. وصال. 1384. اكوفيزيولوژي گياهي (جلد دوم). انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. 405 صفحه.

22. منتظري، م.، ا. زند، و م. ع. باغستاني. 1384. علف‌هاي‌هرز و كنترل آنها در كشتزارهاي گندم ايران. انتشارات مؤسسه تحقيقلت آفات و بيماريهاي گياهي. 85 صفحه.

23. بازوبندي، م.، م. ع. باغستاني، و ا. زند. 1384. علفهاي‌هرز مزارع چغندر‌قند و مديريت آنها. انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي. 80 صفحه

24. شيخي، ع، و ا. زند. 1384. روش‌هاي كاربرد آفت كش‌ها در گياهان زراعي. انتشارات مؤسسه تحقيقلت آفات و بيماريهاي گياهي. مؤسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور. 362 صفحه.

25. نجفي، ح.، حسن زاده دلويي، م.، راشد محصل، م. ح.، ا. زند، و باغستاني، م. ع. 1385. مديريت بوم شناختي علف‌هاي هرز. مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي ايران. 559 صفحه.

26. زند، ا.، م. ع. باغستاني.، م. بي‌طرفان و پ. شيمي. 1386. راهنماي كاربرد علف‌كش‌هاي ثبت شده در ايران. جهاد دانشگاهي مشهد.

27. زند، ا.، س. ك. موسوي و ا. حيدري. 1386. علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها (با رويكرد بهينه سازي مصرف علف‌كش‌ها). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

28. زند، ا.، م. ع. باغستاني.، س. ك. موسوي.، م. اويسي.، م. ابراهيمي.، م. راستگو، و م. ر. لبافي حسين آبادي. 1387. راهنماي مديريت علف‌هاي هرز. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

29. كافي، م.، ا. زند.، ب. كامكار.، ع. م. مهدوي دامغاني.، ف. عباسي و ح. ر. شريفي 1388. فيزيولوژي گياهي (جلد اول، ويراست چهارم). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 732 صفحه.

30. كافي، م.، ا. زند.، ب. كامكار.، ع. م. مهدوي دامغاني و ف. عباسي 1388. فيزيولوژي گياهي (جلد دوم، ويراست چهارم). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 676 صفحه.

31. زند، ا.، م.ع. باغستاني، ن. نظام‌آبادي، پ، شيمي. 1389. علف‌كش‌ها و علف‌هاي‌هرز  مهم ايران. مرکز نشر دانشگاهي.

32.  زند، ا. 1387. مديريت پايدار علف‌هاي هرز در: کوچکي، ع. ر. و م. خواجه حسيني. زراعت نوين. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 704 صفحه.

33. نجفي، ح.، م. ع. باغستاني، و ا. زند.1388. بيولوژي و مديريت علف‌هاي هرز (جلد اول). انتشارات موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور. 558 صفحه.

34. ابطالي، ي.، م. ع. باغستاني.، ا. زند، و م. ابطالي. 1388. علف‌هاي هرز و مديريت آنها در مزارع سويا. انتشارات موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور. 69 صفحه.

 

سوابق آموزشی

تدريس درس اكولوژي و فيزيولوژي گياهان زراعي در دانشكده كشاورزي مشهد (در مقطع كارشناسي).

تدريس دروس فيزيولوژي علف كش‌ها و درس علف‌كش‌ها و كاربرد آنها (در مقطع كارشناسي ارشد).

تدريس درس علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها (در مقطع كارشناسي ارشد).

تدريس در اكولوژي توليد (در مقطع كارشناسي ارشد).

تدريس درس مدل‌سازي رشد و نمو گياهان زراعي ( در مقطع دكتري).

تدريس درس مديريت علف‌هاي هرز (در مقطع كارشناسي ارشد).

 

 سوابق اجرایی

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي زنجان (به مدت 3 سال).

معاون بخش تحقيقات علف‌هاي‌هرز مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي (1381-1382).

معاون مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كشور (1382-1384).

عضو شوراي نانوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي (1382-1384).

عضو كميته علمي علف‌هاي‌هرز مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي (1380 تا كنون).

عضو كميته علمي گياهان دارويي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي.

نايب رئيس انجمن علمي علف‌هاي‌هرز ايران (1382-1384).

عضو هيئت داورن ماهنامه علمي تخصصي زيتون. (1383 تا كنون).

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي (1382 تا كنون).

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي Iranian Journal of Weed Science در سالهای (1388-1384).

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي علوم زراعي ايران (1387 تا كنون).

سردبير مجله علمي پژوهشي كشاورزي اكولوژيك ايران (1389 تا كنون).

عضو هيات مديره انجمن كشاورزي بوم شناختي ايران (1385 تا 1389).

مدير گروه كشاورزي اكولوژيك پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي (1381 تا 1386).

نماينده مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور در هيأت نظارت بر آفت كش ها (1389 تاكنون).

مدير حوزه كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي مركز نشر دانشگاهي (1388 تا كنون).

عضو شوراي چاپ و نشر سازمان محيط زيست كشور (1389 تاكنون).

عضو كانون هماهنگي آفت كش هاي (1389 تاكنون).

 

  بالای صفحه


جستجو در فروشگاه :