سه شنبه 6 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 2020 مي 26

نشست تخصصی «ویرایش گزارش های پژوهشی» برگزار شد.

29 آبان 1398

توسط مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود:

21 آبان 1398

رئیس انتشارات دانشگاه شریف از مرکز نشر دانشگاهی بازدید کرد

20 آبان 1398

در همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری» مطرح شد:

14 آبان 1398

با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود: همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری یادمان دکتر محمدامین قانعی راد

12 آبان 1398

آخرین اثر زنده یاد شاپور شهبازی به چاپ دوم رسید

6 آبان 1398

هاشمی میناباد: مترجم حرفهای باید توانش ترجمهای را بیاموزد

29 مهر 1398

با حضور علاقمندان به ترجمه برگزار می شود: «توانش ترجمه ای؛ نگاهی نو به صلاحیت های مترجم»

23 مهر 1398

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب ترجمه متون اسلامی

15 مهر 1398

  • تعداد رکوردها : 683
جستجو در فروشگاه :