جمعه 16 خرداد 1399 - 14 شوال 1441 - 2020 ژوئن 05

نکوداشت استاد محسن جهانگیری برگزار شد

11 تیر 1398

نکوداشت مقام علمی مرحوم دکتر محسن جهانگیری

5 تیر 1398

بازدید معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز نشر دانشگاهی

3 تیر 1398

گزارش تصویری بازدید معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز نشر دانشگاهی

2 تیر 1398

دورۀ آموزشی نگارش و ویرایش مرکز نشر دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران

31 اردیبهشت 1398

در رونمایی از کتاب های چاپ مشترک دانشگاه علمی-کاربردی و مرکز نشر دانشگاهی مطرح شد: کتاب های مرکز نشر دانشگاهی محتوای آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی را ارتقا می دهد.

10 اردیبهشت 1398

رونمایی از آثار مشترک مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

9 اردیبهشت 1398

نشست ماهانه معاونین مالی-اداری و مدیران مالی ، اداری و بودجه موسسات و مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری

8 اردیبهشت 1398

گزارش تصویری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب

7 اردیبهشت 1398

حضور مرکز نشر دانشگاهی و برنامه های این مرکز در نمایشگاه بین المللی کتاب

7 اردیبهشت 1398

  • تعداد رکوردها : 685
جستجو در فروشگاه :