پنج شنبه 16 مرداد 1399 - 17 ذيحجه 1441 - 2020 آگوست 06

مرکز نوآوری نشر دانش افتتاح شد

22 تیر 1399

گروه «کشاورزی و منابع طبیعی» در مرکز نشر دانشگاهی تشکیل شد

18 تیر 1399

مراسم معارفه معاون اجرایی مرکز برگزار شد

10 خرداد 1399

«اخلاق حرفه ای» کتاب برتر جشنواره پروفسور حسابی شد.

24 اردیبهشت 1399

ایده هایی برای تحول در یادگیری الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها

10 فروردین 1399

با همکاری مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود:

30 بهمن 1398

نشست «ترجمه، ویرایش و مقاومت زبانی» برگزار شد

30 بهمن 1398

به مناسب روز زن برگزار می شود: نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی

27 بهمن 1398

مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرد: سه اثر برای نخستین بار و یک اثر برای بیست وپنجمین بار

21 بهمن 1398

  • تعداد رکوردها : 687
جستجو در فروشگاه :