سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 2019 اکتبر 15
بازاریابی کشاورزی
شماره محصول : 1551
قیمت محصول : 250,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 250,000 ریال
وزن محصول : 250 گرم
مشخصات
ناشر:مركز نشر دانشگاهي و دانشگاه جامع علمی کاربردی
مولف: هرمز اسدی ، علیرضا حسنی بافرانی ، بهروز حسن پور
ويراسته:زهره آقاجانی
تاريخ اولين چاپ: 1398
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 176
  شابک : 0-1551-01-964-978
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :