پنج شنبه 30 آبان 1398 - 24 ربيع الاول 1441 - 2019 نوامبر 21
کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی
شماره محصول : 1556
قیمت محصول : 250,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 250,000 ریال
وزن محصول : 260 گرم
مشخصات
ناشر:مركز نشر دانشگاهي و دانشگاه جامع علمی کاربردی
مولف: هرمز اسدی ، علیرضا حسنی بافرانی و هیئت مولفان
ويراسته:زهره آقاجانی
تاريخ اولين چاپ: 1398
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 180
  شابک : 5-1556-01-964-978
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :